Certificacions

  • Empresa agremiada al Gremi d'Instal·ladors de Girona i al Gremi ADICAE (Associació d'Instal·ladors Comarcal de l'Alt Empordà)
  • Empresa inscrita al RASIC (17/20112)
  • Empresa instal·ladora elèctrica REIE (categ. Basic)
  • Empresa instal·ladora d'aigua
  • Empresa instal·ladora de gas REIG (EG-B - EG-C)
  • Empresa instal·ladora petrolífers REIP
  • Empresa instal·ladora i mantenidora d'instal·lacions tèrmiques als edificis. REIMITE

Galeria