Carnets

Disposem dels carnets següents:

  • Instal·lador elèctric de baixa tensió (bàsic)
  • Instal·lador d'aigua IA
  • Instal·lador de gas IE-B - IE-C
  • Instal·lador de tèrmiques ITE
  • Instal·lador de petrolífers IP-I