Aigua

Aigua
  • Manteniments i instal·lacions d'aigua.
  • Tractaments d'aigua (Descalcificadors-Osmosis, etc...)
  • Grups de pressió
  • Desguassos
  • Reformes de cuines, banys, etc..
  • Instal·lació d'aparells sanitaris, griferies, etc..
  • Reparació de fuites d'aigua
  • Butlletins d'aigua